Általános szolgáltatási feltételek


Hatályos: 2016. 02. 10.-től

Jelen Általános Szolgáltatási Feltételek (“ÁSZF”) tartalmazzák az Immo Velence Kft. (székhely: 8097 Nadap Rákóczi u. 41., levelezési cím: 2483 Gárdony Pf. 42, cégjegyzékszám: Cg.07-09-006302, adószám: 11604103-2-07, kibocsátó cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága, Bankszámlaszám: 10918001-00000441-11240003, e-mail: info@ingatlanajanlatok.hu,), mint a szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett http://ingatlanajanlatok.hu/ , http://ingatlan-budapest.com/ , http://ingatlan-balaton.hu/ , http://ingatlan-velenceito.hu/ internetes címeken (a továbbiakban együttesen “Weboldalak”) elérhető szolgáltatások (“Szolgáltatások”), igénybe vevő (“Felhasználó”) általi használatára, valamint a Szolgáltató Szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó feltételeket.

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbiakat és csak abban az esetben vegye igénybe a Szolgáltatásokat, amennyiben a benne foglaltakkal egyetért és kötelező érvényűnek tekinti saját magára nézve!

Weboldalakra történő látogatással, a Weboldalak tartalmának bármely módon történő megtekintésével, az elérhető Szolgáltatások igénybevételével, Felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbi ÁSZF-et. A Weboldalakat Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja. A Weboldalak használata kizárólag az alábbi feltételek szerint történhet.

Felhasználó: Az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki Weboldalak tartalmát megtekinti, belép, vagy bármely módon igénybe veszi a Weboldalakat, függetlenül attól, hogy erről nyilatkozik vagy sem.

Hirdető: Olyan Felhasználó, aki Weboldalakon elektronikus űrlap kitöltésével elektronikus úton szerződést köt a Szolgáltatások igénybevételére és Weboldalakon hirdetést helyez el.

Az igénybe vehető szolgáltatások alapján Hirdető lehet:

 1. Magánszemély: Az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki nem megbízás útján, saját érdekében, saját tulajdonú ingatlanját hirdeti.
 2. Ingatlanközvetítő: Az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki ingatlanok üzletszerű értékesítésével, közvetítésével foglalkozik, harmadik személy tulajdonát képező ingatlant, megbízás által, annak érdekében hirdet.Az ÁSZF hatálya és módosítása

Jelen ÁSZF hatálya valamennyi Felhasználóra kiterjed, időben a közzététel napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy időnként módosíthatja az itt található feltételeket, Hirdető előzetes értesítése mellett. A módosításokról a Szolgáltató, azok hatályba lépése előtt 15 nappal, Hirdetőt e-mailben értesíti. A módosítások hatálybalépését követően a Szolgáltatások használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti. Amennyiben Felhasználó nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát. Az ÁSZF aktuális állapota mindig elérhető itt: http://ingatlanajanlatok.hu/felhasznalo/feltetelek
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog vonatkozói jogszabályai az irányadók.

A Szolgáltatások tárgya

Weboldalak megtekintése, a Weboldalakon történő keresés, illetve a hirdetésekhez kapcsolt “Üzenet küldése” alkalmazás használata, Felhasználó részére regisztráció nélkül, ingyenesen vehetők igénybe.

Szolgáltató lehetőséget biztosít Felhasználó részére egyes további ingyenes szolgáltatások igénybevételére (keresés mentése és értesítés, kedvencnek jelölés és értesítés), mely szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött.

Szolgáltató hirdetési helyet biztosít Hirdető részére ingatlan hirdetése elhelyezésére a Szolgáltató által üzemeltetett Weboldalakon, Hirdető a Weboldalakon hirdetési tevékenységet folytathat. A hirdetést Hirdető helyezi el a Szolgáltató által erre a célra létrehozott és ingyenesen biztosított internetes adminisztrátor felület használatával. A szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött és bizonyos esetekben térítés ellenében lehetséges. (lásd.: A hirdetés elhelyezésének díja)

Regisztráció

Felhasználó regisztrációra jogosult abban az esetben, ha saját nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál Weboldalakon. Ingatlanközvetítői regisztráció esetén Hirdető felelősséget vállal, hogy az általa megadott irodai adatok (iroda neve, címe, telefonszáma, weboldala) a valóságnak megfelelnek, illetve azokat jogosultan használja. A Weboldalakon történő minden regisztráció esetén az adatszolgáltatás önkéntes.

A regisztráció során létrejön a Felhasználó egyedi felhasználói fiókja, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím azonosít, a felhasználói fiókhoz való hozzáférés pedig kizárólag a Felhasználó által megadott jelszóval lehetséges, melynek biztonságáért Felhasználó felel.

Egy Felhasználó kizárólag egy felhasználói fiókkal rendelkezhet, illetve egy felhasználói fiókot kizárólag egy Felhasználó használhat.

A regisztráció akkor tekinthető sikeresnek, amikor az adatok Szolgáltató részére hozzáférhetővé válnak, illetve Felhasználó részére az adminisztrációs felület megjelenik. Felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. A megkötött szerződés távollévők között kötött online szerződésnek minősül. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az interneten továbbított adatok biztonságáért és annak megérkezéséért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. Szolgáltató a regisztráció tartalmát elektronikus formában rögzíti és tárolja. Felhasználó a rögzített és tárolt adatokhoz az adminisztrációs felületén férhet hozzá, melyeket jogosult szerkeszteni, megváltoztatni. Amennyiben Felhasználó megadott személyes adataiban, elérhetőségeiben változás történik, köteles 5 napon belül felhasználói fiókjában azt rögzíteni. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy ezek az adatok nem valósak és Felhasználó ezen adatok alapján nem elérhető, Szolgáltató jogosult a Felhasználó fiókját törölni. Felhasználó kizárható, amennyiben megtévesztő, hamis, vagy a valóságnak más okból nem megfelelő adatokat ad meg, illetve Felhasználó nem valós természetes személy. Ilyen esetekben Felhasználó semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet.

A Szolgáltatások igénybevételének feltételei, a Felhasználó felelőssége

Felhasználó köteles a Weboldalak használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni, az ÁSZF-ben foglaltakat és a hatályos jogszabályokat tiszteletben tartani, illetve tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók magánszféráját, személyhez fűződő jogait sérti. Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely Weboldalak rendeltetésszerű használatát akadályozza, különös tekintettel az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, informatikai biztonságának veszélyeztetésétől és minden olyan tevékenységtől, amely Szolgáltató és más Felhasználók érdekeit sérti. Felhasználó részéről tilos továbbá:

 • jogosulatlan információk gyűjtése és azok felhasználása más felhasználókról,
 • a hirdetésekhez kapcsolt “Üzenet küldése” alkalmazásban olyan üzenet küldése, amely nem az adott hirdetéssel kapcsolatos, illetve nem az adott hirdetésre vonatkozik,
 • minden olyan tevékenység amely a Szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul,
 • minden olyan tevékenység, amely saját, vagy más személy termékének, szolgáltatásának a reklámozására irányul,
 • Weboldalakon megjelenő tartalmak, vagy azok bármely részletének letöltése, tárolása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.


A hirdetés elhelyezésének feltételei, a Hirdető felelőssége

Hirdető tudomásul veszi, hogy az általa Weboldalakon elhelyezett adatok, anyagok, információk tartalmáért felelősséggel tartozik, valamint az illegális tartalmú hirdetések feladása hatósági eljárást vonhat maga után. Hirdető kijelenti és szavatolja, hogy az általa a Weboldalakon elhelyezett hirdetés tekintetében a hatályos jogszabályokat betartja, az személyhez és szellemi alkotásokhoz fűződő jogot sem sért, illetve a nyilvánossághoz közvetítéshez az érintett személyek hozzájárulásával rendelkezik. A hirdetés elhelyezésével és az oldal további használatával Hirdető hozzájárul, hogy hirdetése Weboldalakon, illetve a Szolgáltató kezelésében lévő Facebook, Google+, Twitter oldalakon megjelenhet.

 • A hirdetés kizárólag ingatlan eladásra, vagy bérbeadásra vonatkozhat.
 • Egy ingatlanról csak egy hirdetés adható fel
 • Hirdető köteles az ingatlan valamennyi adatát, elhelyezkedését és fotóit a valóságnak megfelelően közölni.
 • A hirdetésben szereplő ingatlan vételárát bruttó összegben kell megadni.
 • A hirdetés szövegében telefonszám, e-mail cím, weboldal cím, továbbá csupa nagybetűs szöveg, html-kód, szimbólum, vagy egyéb olyan karakter, amely nem a hirdetésben szereplő ingatlan közvetlen megnevezésére, leírására szolgál, nem szerepeltethető.
 • A hirdetéshez feltöltött képeken nem lehetnek üzenetek, feliratok, weboldalra mutató hivatkozások, illetve bekeretezett fényképek feltöltése nem engedélyezett.
 • A feltöltött képek a Hirdető saját tulajdonát képezik, vagy az ingatlanról készült képek tulajdonosától azok felhasználására engedéllyel rendelkezik.
 • A feltölthető képek legkisebb engedélyezett mérete 800×600 pixel.


A hirdetés elhelyezés időtartamának végén Szolgáltató Felhasználót értesíti, majd azt követően a hirdetést inaktiválja. Amennyiben a hirdetés az aktív időszakban érvényét vagy aktualitását veszti, Felhasználónak a hirdetést törölnie kell.

Hirdető a Weboldalakon elhelyezett hirdetésekért a Szolgáltató által jelen ÁSZF-ben meghatározott összegű djazást köteles fizetni a Szolgáltató által meghatározott fizetési módokon.

A bankkártyás fizetés révén Hirdető kényelmesen és biztonságosan fizethet hirdetése(i) elhelyezéséért. A kívánt időtartamú hirdetés elhelyezés, illetve előfizetői csomag kiválasztása után Hirdetőt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Hirdetőnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a “Bankkártyával fizetek" feliratra kattintson, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a Bank, amennyiben annak


A hirdetés elhelyezésének díja

Magánszemély részére Szolgáltató, 1 db ingatlan hirdetés, ingyenes elhelyezését biztosítja Weboldalakon, korlátlan képfeltöltéssel, 90 napra.

Szolgáltató Magánszemély részére, további ingatlan hirdetések elhelyezését, az alábbi (áfát is tartalmazó) bruttó árakon nyújtja:

90 napos hirdetés elhelyezés: 4.500.- Ft
1 éves hirdetés elhelyezés: 10.000.-Ft

Magánszemély által feladott hirdetések a lejáratuk után, 2016.12.31-ig, ingyenesen meghosszabíthatók.

Ingatlanközvetítő részére Szolgáltató, maximum 50 db ingatlan hirdetés, ingyenes elhelyezésére lehetőséget adó előfizetői csomagot biztosít Weboldalakon, korlátlan képfeltöltéssel. A Szolgáltató Ingatlanközvetítő részére biztosított ingyenes előfizetői csomagot 2016.12. 31-ig tartja fenn. A Szolgáltató által biztosított ingyenes előfizetői csomag lejárata után, Szolgáltató az alábbi (áfát is tartalmazó) bruttó árakon nyújt Ingatlanközvetítő részére ingatlan hirdetés elhelyezést biztosító előfizetői csomagokat:

50 db (maximum) hirdetés elhelyezés - 90 napra: 7.500.- Ft
500 db (maximum) hirdetés elhelyezés - 90 napra: 15.000.- Ft

Szolgáltató a hirdetések elhelyezését a mindenkor hatályos ÁSZF-ben rögzített feltételek és hirdetés elhelyezési díjak ellenében biztosítja. Szolgáltató jogosult időről időre részben vagy egészben egyoldalúan módosítani a hirdetés elhelyezés tartalmát és díját, erről azonban 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt Hirdetőt e-mailben tájékoztatni köteles. Előre kifizetett Szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem módosítható egyoldalúan a Szolgáltató részéről. A hirdetés elhelyezés tartalmának és díjának módosítása elfogadásnak minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartással a Szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

Fizetési módok és feltételek
Hirdető részére nyújtott Szolgáltatások az alábbi fizetési módok valamelyikén egyenlíthetők ki.
 1. Bankkártyás fizetéssel
 2. Paypal használatával
 3. Banki átutalással

Információk a bankkártyás fizetéssel kapcsolatban:

A bankkártyás fizetés révén Hirdető kényelmesen és biztonságosan fizethet hirdetése(i) elhelyezéséért. A kívánt időtartamú hirdetés elhelyezés, illetve előfizetői csomag kiválasztása után Hirdetőt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Hirdetőnek csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a “Bankkártyával fizetek" feliratra kattintson, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadja. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadja el a Bank, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.


Az alábbi bankkártyákat használhatja a fizetéshez:

Információk a PayPal fizetésel kapcsolatban:

A kívánt időtartamú hirdetés elhelyezés, illetve előfizetői csomag kiválasztása után Hirdetőt átirányítjuk a Paypal.com biztonságos fizetési rendszer oldalára, ahol két módon tud fizetni a Szolgáltató PayPal fizetési oldalán:

 1. Paypal számláján keresztül, belépve fiókjába, a megszokott módon.
 2. Ha nincs Paypal számlája, akkor fizethet vendégként, ebben az esetben a kért bankkártya adatok megadásával történik a fizetés


Információk a banki átutalással kapcsolatban:

A kívánt időtartamú hirdetés elhelyezés, illetve előfizetői csomag kiválasztása után válassza ki az “Átutalással fizetek” opciót, adja meg a Számlázáshoz szükséges adatokat, lépjen tovább a fizetéshez, a következő oldalon megtalálható lesz az utaláshoz szükséges minden információ, melyeket Szolgáltató Hirdető e-mail címére is elküld.

A hirdetés elhelyezésének díja Szolgáltatóhoz történő beérkezése előtt Hirdető hirdetését Szolgáltató nem teszi közzé, meghosszabbított hirdetés esetén a díj beérkezéséig a hirdetés közzétételét szünetelteti. A díjfizetés akkor minősül teljesítettnek, amikor azt Szolgáltató bankszámláján hiánytalanul jóváírták. Szolgáltató a díjfizetést követően kizárólag a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki és küld el a Hirdető által megadott e-mail címre, illetve tesz elérhetővé Hirdető adminisztrációs felületén.

A Szolgáltató felelőssége

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, Felhasználó Weboldalakat kizárólag saját felelősségére használja, a felhasználásból, vagy annak hiányából eredő károkért, kellemetlenségekért Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik.

Szolgáltató a Weboldalakon Hirdető által elhelyezett adatok, információk, képek, hirdetések valóságtartalmáért, pontosságáért, megváltozásáért, azon webhelyekért, amelyekre a Hirdető által elhelyezett hivatkozások mutatnak, illetve harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, kárért jogi és erkölcsi felelősséget nem vállal. Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Hirdető kötelezettséget vállal a Szolgáltatónál felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére. Weboldalakon Hirdető által elhelyezett adatokat, információkat, képeket, hirdetéseket Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Szolgáltató a Weboldalakhoz való mindenkori, zökkenőmentes hozzáférést nem garantálja, a számára fel nem róható hibákból, Szolgáltatásokat korlátozó működési zavarokból, adatok elvesztésébő adódó károkért, harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások működéséért nem vállal felelősséget, illetve az ezekből eredő bármilyen kár megtérítését kizárja. A felmerülő hibák kijavításáért Szolgáltató mindent megtesz, de azok kijavítását nem garantálja.

Felhasználó elfogadja, hogy Szolgáltató a Weboldalak üzemeltetéséhez alvállalkozókat alkalmazhat.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy Weboldalak tartalmát előzetes értesítés nélkül bármikor módosítsa, a Szolgáltatásokat részben, vagy egészben megszüntesse.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a feltöltött tartalmakat belátása szerint törölje, Felhasználót ideiglenesen, vagy véglegesen kizárja.

Szolgáltató a Weboldalakon megjelenő tartalmak tekintetében nem tart igényt szerzői jogokra, azonban felhasználási jog (többszörözés, terjesztés) illeti meg.

Szolgáltató a tudomására jutott bizalmas információkat csak a Szolgáltatások teljesítéséhez szükséges mértékben használja fel.

Megrendelés lemondása

Hirdető a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásokat azok teljes ismeretében, Hirdető beleegyezésével, azonnali teljesítéssel vásárolja meg. A megrendelés lemondására nincs lehetőség, a Szolgáltatást visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

A szerződés megszüntetése

A regisztrációval létrejött elektronikus szerződés a regisztráció törlésével azonnali hatállyal megszűnik. Hirdető saját adatait, regisztrációját bármikor jogosult módosítani és törölni.

Panaszkezelés

Felhasználó, amennyiben a Szolgáltatás kapcsán gondot észlel, panaszával fordulhat közvetlenül Szolgáltatóhoz. Szolgáltató a panaszt kivizsgálja, és Felhasználót a panasz kézhezvételétől számított 30 napon belül elektronikus úton értesíti. Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Felhasználó a vitás ügyek (fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében fordulhat:

Fejér Megyei Békéltető Testület, 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. (22) 510-310, fmkik@fmkik.hu

Bírósági kereset esetén: Székesfehérvári Városi Bíróság, 8000 Székesfehérvár, Dózsa György út 1.

Adatkezelés

Szolgáltató Weboldalakon kizárólag abban az esetben rögzít személyes adatokat, amennyiben Felhasználó önkéntesen úgy dönt, hogy a regisztráció során azokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Szolgáltató egyes Szolgáltatásai használatát regisztrációhoz köti. Szolgáltató a Hirdető által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából használja fel. Az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználó hozzájárulása.

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok (kezelt adatok köre): név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a hirdetések fényképfelvételei és bizonyos szolgáltatások esetén a számlázási név, számlázási cím. A név és telefonszám Weboldalakon nyilvánosan megjelenítésre kerül. Felhasználó e-mail címe Felhasználó által más felhasználóknak küldött üzenet elküldésével kerül megismerhetővé az üzenetet fogadó fél számára. Harmadik személyek részére Felhasználó által hozzáférhetővé tett személyes adatok tekintetében Szolgáltató nem tehető felelőssé, ezen harmadik személyek adatkezeléséért.

Szolgáltató megtesz minden szükséges biztonsági lépést, technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan hozzáférésének, megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, megsemmisítésének érdekében.

Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy Weboldalak böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre (IP cím, látogatás időtartama, stb.), melyeket látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása céljából kezel. Weboldalak böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából Szolgáltató a Google Analytics-ből származó mérőkódokat használja, melyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel.

Felhasználó személyes adatait Szolgáltató belső munkatársai jogosultak elsődlegesen megismerni, azokat Szolgáltató kizárólag Felhasználó hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően az informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás teljesítése, elektronikus számla kiállítása érdekében adatfeldolgozót vehet igénybe. Szolgáltató a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatkezelés időtartama

Amennyiben Felhasználó nem helyezett el hirdetést Weboldalakon, Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal törli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. Amennyiben Felhasználó hirdetést helyezett el, szerződés jött létre, ezáltal a személyes adatok törlésének határideje - a számviteli szabályoknak megfelelően - az adott évet követő 8. év december 31-e.

Jogorvoslati lehetőségek

Felhasználó kérésére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 naptári napon belül Felhasználó részére írásos tájékoztatást ad.

Felhasználó Szolgáltatótól kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével azok törlését.

Felhasználó jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2483 Gárdony Pf. 42
Elektronikus cím: info (kukac) ingatlanajanlatok (pont) hu

Felhasználó jogorvoslati kérelemmel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Jelen ÁSZF nyomtatóbarát változatának letöltéséhez, és megtekintéséhez kattintson IDE.