Adatkezelés


Szolgáltató Weboldalakon kizárólag abban az esetben rögzít személyes adatokat, amennyiben Felhasználó önkéntesen úgy dönt, hogy a regisztráció során azokat Szolgáltató rendelkezésére bocsátja. Szolgáltató egyes Szolgáltatásai használatát regisztrációhoz köti. Szolgáltató a Hirdető által megadott adatokat elsősorban az azonosítás, kapcsolattartás, szolgáltatásnyújtás céljából használja fel. Az adatkezelés jogalapja minden esetben a Felhasználó hozzájárulása.

A Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatok (kezelt adatok köre): név, e-mail cím, jelszó, telefonszám, dátum és időpont, a hirdetés szövege, a hirdetések fényképfelvételei és bizonyos szolgáltatások esetén a számlázási név, számlázási cím. A név és telefonszám Weboldalakon nyilvánosan megjelenítésre kerül. Felhasználó e-mail címe Felhasználó által más felhasználóknak küldött üzenet elküldésével kerül megismerhetővé az üzenetet fogadó fél számára. Harmadik személyek részére Felhasználó által hozzáférhetővé tett személyes adatok tekintetében Szolgáltató nem tehető felelőssé, ezen harmadik személyek adatkezeléséért.

Szolgáltató megtesz minden szükséges biztonsági lépést, technikai és szervezési intézkedést a személyes adatok biztonsága, illetve azok jogosulatlan hozzáférésének, megváltoztatásának, továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, megsemmisítésének érdekében.

Szolgáltató a regisztráció során megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy Weboldalak böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre (IP cím, látogatás időtartama, stb.), melyeket látogatottsági statisztikák készítése és a rosszindulatú informatikai támadások vagy próbálkozások beazonosítása céljából kezel. Weboldalak böngészése közbeni felhasználói viselkedés elemzése céljából Szolgáltató a Google Analytics-ből származó mérőkódokat használja, melyek kizárólag anonim információkat gyűjtenek és dolgoznak fel.

Felhasználó személyes adatait Szolgáltató belső munkatársai jogosultak elsődlegesen megismerni, azokat Szolgáltató kizárólag Felhasználó hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek részére. Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató az irányadó jogszabályoknak megfelelően az informatikai rendszer üzemeltetése, az elszámolás teljesítése, elektronikus számla kiállítása érdekében adatfeldolgozót vehet igénybe. Szolgáltató a külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


Adatkezelés időtartama


Amennyiben Felhasználó nem helyezett el hirdetést Weboldalakon, Szolgáltató a Felhasználó regisztrációjának törlésével azonnal törli a Felhasználó által megadott személyes adatokat. Amennyiben Felhasználó hirdetést helyezett el, szerződés jött létre, ezáltal a személyes adatok törlésének határideje - a számviteli szabályoknak megfelelően - az adott évet követő 8. év december 31-e.


Jogorvoslati lehetőségek


Felhasználó kérésére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 naptári napon belül Felhasználó részére írásos tájékoztatást ad.

Felhasználó Szolgáltatótól kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével azok törlését.

Felhasználó jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: 2483 Gárdony Pf. 42
Elektronikus cím: info (kukac) ingatlanajanlatok (pont) hu

Felhasználó jogorvoslati kérelemmel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Adatvédelmi nyilvántartási számunk: NAIH-94140/2016